Opowiadajki

Post – 1

Było to w dwunastym roku panowania Nabuchodonozora1, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. W tym czasie Arfaksad1 królował nad Medami w Ekbatanie. 2 Zbudował on wokoło Ekbatany mur z kamieni ciosowych, szerokich na trzy łokcie i długich na sześć łokci i uczynił wysokość muru na siedemdziesiąt łokci, a szerokość jego na łokci pięćdziesiąt. 3 A przy jej bramach …

Post – 1 Read More »

Opowiadajki – próbny dwa

1 Król Salomon był królem nad całym Izraelem. 2 1 A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. 3 Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy2, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik2. 4 Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani. 5 Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla. 6 Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo. 7 Ponadto …

Opowiadajki – próbny dwa Read More »